top of page

AANBOD

Vesper Veer is in te huren voor trainingen en workshops met docententeams, of andere ondersteuning op scholen, zoals bijvoorbeeld ondersteuning bij het aanpassen van beleid of protocollen, vormgeven van een (aanvullend) lesprogramma, doorlopende leerlijnen, of het beslissen welke (aanvullende) lesmethodes gebruikt gaan worden op school.

Ook gastlessen of workshops in de klas, op de basisschool, middelbare school en het MBO zijn mogelijk. Gastlessen kunnen worden ingericht met beschikbare methodes van school, of meer op maat, als aanvulling op het bestaande onderwijs.

Trainingen en workshops voor andere plekken waar met jongeren gewerkt wordt, of voor het bedrijfsleven behoren ook tot de mogelijkheden, op aanvraag en helemaal op maat.

veerle burea.jpg

Gastlessen

Gastlessen over seksualiteit en relaties, waarin diversiteit en inclusiviteit voorop staan, kunnen meer algemeen zijn, of op helemaal op maat per school of zelfs per klas. Deze gastlessen werken goed als aanvulling op het onderdeel voortplanting bij Biologie, maar ook in mentorlessen, bij burgerschapsonderwijs en in projectweken. Vesper is bevoegd tweedegraads docent, maar heeft ook veel ervaring met bovenbouwklassen op alle niveaus en op het MBO.

Let op: i.v.m. samenwerking met Stichting Sexmatters, zal Vesper alleen de aanvragen met een bepaalde hulpvraag of voor lessen op maat aannemen. Voor meer algemene lessen kun je bij Sexmatters terecht!

Gastlessen

Docententraining

Als docent krijg je hoe dan ook met het onderwerp seksualiteit te maken in de klas, ook als het niet bij je vak hoort. Hoe goed ben je dan als docent voorbereid op zo’n gesprek? Weet je wat je over jezelf vertelt, welke voorbeelden je kunt gebruiken? Begrijp je de onderwerpen waar leerlingen van nu mee te maken krijgen, zoals gender- en seksuele identiteit, sexting, social media?

Training voor docenten is altijd op maat, voor bijvoorbeeld de biologiesectie, of teams van bijvoorbeeld onder-/bovenbouwmentoren. De training zorgt ervoor dat de docenten met meer kennis van zaken de onderwerpen in de les kunnen behandelen, of beter voorbereid zijn op gesprekken over identiteit, seksualiteit en relaties.

DDP_0563.jpg
Docententraining
DDP_0728.jpg

Advies en ondersteuning

Als schoolleiding heb je natuurlijk minder te maken met het lesprogramma dat je docenten aanbieden, dan met beleid. Maar dit beleid kan wel zorgen voor meer inclusieve en diverse lesprogramma’s. Door samen te kijken naar jullie huidige beleid en protocollen en die naast de richtlijnen van de GGD of aanwijzingen uit onderzoek van kenniscentrum Rutgers te leggen, kunnen we nieuw beleid ontwikkelen voor een veiliger leerklimaat voor iedere leerling.

 

Het helpen opzetten van een GSA of het plannen van (doorlopende) leerlijnen over identiteit, seksualiteit en relaties behoort tot de mogelijkheden en ook kun je er vanuit gaan dat specifieke deskundigheidsbevordering voor leden van het (zorg)team bij Veer in vertrouwde handen is.

Advies

Overige workshops

Ook buiten scholen speelt genderidentiteit en seksualiteit een rol in het dagelijks leven. Door onbekendheid van of onbegrip voor sommige identiteiten, kan dit soms tot vervelende situaties leiden, bijvoorbeeld op de werkvloer. Hoe zorg je ervoor dat iedereen in je team zichzelf kan zijn, ongeacht gender- of seksuele identiteit? Hoe word je je bewust van je eigen vooroordelen en hoe kom je daar vanaf? Hoe werk je samen toe naar een veilige werkomgeving voor iedereen? Op deze vragen zoekt Vesper in workshops op maat samen met teams van bedrijven, sportclubs, besturen, etc. antwoorden. Daarna kunnen er concrete doelen en plannen worden opgesteld om de werksfeer meer inclusief te maken en te houden.

veer bretels.jpg
Overige Workshops
bottom of page